GreekEnglish (United Kingdom)
image image image image image
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: Σεμινάριο σε Εθελοντές Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εθελοντών στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) Τα εργαστήρια στοχεύουν στην εμψύχωση των εθελοντών φορέων, κυρίως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και στη βιωματική προσέγγιση κάθε εργαλείου που τους προσφέρεται. Κύριοι τομείς εστίασης: Συντονισμός με τον Αληθινό Εαυτό - Ανιχνεύσεις Θετικότητα - διαχείριση κρίσεων, συγκρούσεων, δημιουργία 'κλίματος' συνεργασίας Η τέχνη της Ακρόασης Συνεργασία-Εμπιστοσύνη-Έκπληξη Συνέπεια – πρωτοβουλία – παρατήρηση Δράσεις με άξονα τη δημιουργία Ενεργοποίηση του γενικού κοινού Αξιοποίηση της περιβαλλοντικής/κοινωνικής πληροφορίας με συνεργατικό, οικονομικό και έξυπνο τρόπο  
Διπλή σπείρα της Ζωής - Πελίτι 2011 η σ π ε ί ρ α συμμετείχε στην 11η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών στο ΠΕΛΙΤΙ, 30.04.2011 Οργάνωση: Εναλλακτική κοινότητα Πελίτι, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, με την υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου
Η 11η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών είναι η ετήσια κεντρική εκδήλωση του Πελίτι για τις ντόπιες ποικιλίες και τα αυτόχθονα αγροτικά ζώα.

Οι στόχοι-όροι της γιορτής είναι
1.      Να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ.α.
2.      Να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών και να ανταλλάξουν ποικιλίες, πληροφορίες και εμπειρίες.
3.      Να βρουν παραδοσιακές ποικιλίες οι καλλιεργητές που δεν έχουν παραδοσιακούς σπόρους.
4.      Να γίνουν όλες οι ανταλλαγές ελεύθερα, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Η σ π ε ί ρ α προσκάλεσε όλους τους επισκέπτες να έχουν μαζί τους υφάσματα χρωματιστά, ώστε να δημιουργήσουν καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στη γη του ΠΕΛΙΤΙ με εμπνεύσεις από εικαστικές εγκαταστάσεις και land art και έμφαση στη δύναμη του Σπόρου και της Ενότητας.
Ενδεικτικά επισυνάπτεται μία άποψη από τη μεγάλης κλίμακας διπλή σπείρα που δημιουργήσαμε μαζί με τους επισκέπτες της Γιορτής, πάνω και μέσα στη Γη του Πελίτι. Τίτλος της community art εικαστικής land art εγκατάστασης: "Η Διπλή Σπείρα της Ζωής", αφιερωμένη σε όλους τους σπόρους, τα χέρια και τις καρδιές της Γης.
Φτώχεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ευρωπαϊκό Workshop
Η  σ π ε ί ρ α συμμετείχε μαζί με φορείς από όλη την Ευρώπη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (workshop) για τη Φτώχεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Παλέρμο, 7-15 Σεπτεμβρίου 2010. "A Call to Change: Fighting Poverty through Human Rights Promotion" Φιλοξενών οργανισμός: CEIPES (International Centre for the Promotion of Education and Development).
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Youth in Action της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Τέχνη στις Αξίες Ζωής-Οι Αξίες Ζωής στην Τέχνη Εμψύχωση από τη Μαρία Α. Αγγελή βιωματικού εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς στο σεμινάριο "Η Τέχνη στις Αξίες Ζωής-Οι Αξίες Ζωής στην Τέχνη" - 8 & 9 Οκτωβρίου 2010 στον πολυχώρο ΚΙΒΩΤΟΣ, Αθήνα
Το διήμερο σεμινάριο υπήρξε πρωτοβουλία του σωματείου "Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση", στο οποίο η  σ π ε ί ρ α προσκλήθηκε να πραγματοποιήσει βιωματικό εργαστήριο σε περίπου 30 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. Τίτλος του εργαστηρίου: 'Αξίες στις Εσωτερικές Εικόνες: Συνειδητοποιήσεις, Ενότητα'
ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς Εικαστική συνάντηση για παιδιά του φορέα ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ στο μουσείο Μπενάκη Πειραιώς.

Όροι Χρήσης & Λειτουργίας του δικτυακού τόπου www.thespiral.gr
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων, πληροφοριών και υπηρεσιών του www.thespiral.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δε συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.thespiral.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δηλώσεις Αποποίησης & Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου:
Η χρήση και εφαρμογή των πληροφοριών στην ιστοσελίδα www.thespiral.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη του χρήστη. «Η  σ π ε ί ρ α» δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, άμεσες ή έμμεσες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες, εικόνες, κείμενα κ.λπ. που προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα έχουν προσεκτικά επιλεγεί, ελεγχθεί ή/και δημιουργηθεί με αγάπη και αγνή πρόθεση και προσφέρονται ‘ως έχουν’. «Η  σ π ε ί ρ α»  επίσης δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές από τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας μέσα στην ιστοσελίδα. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. «Η  σ π ε ί ρ α» δε φέρει ουδεμία ευθύνη, μια και η χρήση ή/και εφαρμογή του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού εναπόκειται στη δική τους διακριτική ευχέρεια κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους ελεύθερη επιλογή.
«Η  σ π ε ί ρ α» δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για υλικό που αποστέλλεται σε εμάς χωρίς συμφωνία ή/και χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται πως ο αποστολέας παραδίδει άδεια χρήσης του υλικού και συμφωνεί για τη χρήση του από εμάς για σκοπούς επιμόρφωσης και διδασκαλίας, χωρίς να μπορούν να γίνουν δεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για πνευματικά δικαιώματα.

Πνευματικά Δικαιώματα & Άδεια Χρήσης:
Γενικά: Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights), τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α. Κατά συνέπεια απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή στο σύνολό τους ή τμημάτων τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση, διασκευή ή εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις (v. 2121/1993, v. 100/1975).

Ειδικά: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.), παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

Υλικό τρίτων φέρει τα αντίστοιχα στοιχεία στη λεζάντα ή/και σχετικό σύνδεσμο. Για τη χρήση του υλικού αυτού παρακαλώ απευθυνθείτε και επικοινωνείστε απευθείας με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων/copyrights.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους:
η σ π ε ί ρ α δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που συνδέονται με hyperlink (‘δεσμό’) μέσα από την ιστοσελίδα της ούτε και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης με ελεύθερή του επιλογή και δική του ευθύνη μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Επίσης η τοποθέτηση συνδέσμων σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους. Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε μέσω hyperlink.

Συμμετοχή στα ειδικά σεμινάρια/εργαστήρια:
Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ανάλογα με το σεμινάριο/εργαστήριο προκαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό.
Εξόφληση: Εξόφληση του υπόλοιπου ποσού γίνεται την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, αν αυτό διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες. Διαφορετικά, για τη διάρκεια μιας ημέρας η καταβολή αυτή γίνεται με την άφιξη των συμμετεχόντων στην έναρξη του σεμιναρίου/εργαστηρίου.
Ακυρώσεις: Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως 10 ημέρες πριν το σεμινάριο με επιστροφή της προκαταβολής, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στην ανακοίνωση του αντίστοιχου σεμιναρίου. Για ακυρώσεις μετά την ανακοινωμένη προθεσμία κάθε φορά η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Για σεμινάρια/εργαστήρια εκτός Αθηνών ή στο εξωτερικό η προκαταβολή  επιστρέφεται μόνο αν ο/η συμμετέχων/ουσα ενημερώσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν το εργαστήριο.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του σεμιναρίου για οποιοδήποτε λόγο η προκαταβολή επιστρέφεται ή, εφόσον συμφωνηθεί, κρατείται για την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής.

Μεταβατικές Διατάξεις:
η  σ π ε ί ρ α διατηρεί κάθε δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επαρκεί η απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
Στη διαδικασία επίσκεψης στην ιστοσελίδα του φορέα «η σπείρα» καταγράφονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και διάρκεια της επίσκεψής σας, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον πάροχό σας, IP address κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για σκοπούς στατιστικής και διαχείρισης. Κάθε χρήστης παραμένει πλήρως ανώνυμος! Τα στοιχεία αυτά δε δίνονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους!

προσεχώς

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Αναζήτηση

 

η  σ π ε ί ρ α

σας προσκαλεί σε διαρκή ανέλιξη ...

W e l c o m e !

Επικοινωνία:  

+30 210 5616300

info@thespiral.gr

 

w w w . t h e s p i r a l . g r

 
Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights),
τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.),
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

© η  σ π ε ί ρ α, 2011-20  www.thespiral.gr

 
όροι χρήσης & λειτουργίας