GreekEnglish (United Kingdom)

εργαστήρια ενηλίκων

 

Δείτε το video για τα πρόσφατα προγράμματα "ειρηνικής διάδρασης" με παιδιά και ενήλικες εδώ.

 

*

"Βιωματική κατανόηση της Ιδέας της Εκεχειρίας"

Καινοτόμο Πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, 2013-2015, 2015-2017


Σκοπός του Προγράμματος είναι η προώθηση της κατανόησης και του βιώματος του περιεχομένου της ιδέας της Εκεχειρίας, των αξιών και πρακτικών της, στα παιδιά των δημοτικών σχολείων και στους δασκάλους, εμψυχωτές, παιδαγωγούς και διευκολυντές ομάδων όλων των ηλικιών.

*

Πυρηνικές δράσεις του Προγράμματος αποτελούν:

- βιωματικές συναντήσεις με παιδιά σε δημοτικά σχολεία της Αττικής

βιωματικά εργαστήρια με παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εμψυχωτές ομάδων, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 

- παραγωγή Εγχειριδίου για το δάσκαλο, εμψυχωτή, παιδαγωγό, διευκολυντή.

Το εν λόγω Εγχειρίδιο, άνω των 200 σελίδων πλέον, σε ηλεκτρονική μορφή, περιέχει βιωματικές, διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια, δραστηριότητες, που αναδεικνύουν το αξιακό περιεχόμενο της Εκεχειρίας και εμπλουτίζουν τη μεθοδολογία του δασκάλου-εμψυχωτή σε θέματα ειρηνικής διάδρασης, συνεργασίας, διαχείρισης κρίσεων/συγκρούσεων, αποδοχής, υγιών ορίων, διαλλακτικής συμπεριφοράς, θετικότητας, εσωτερικής ησυχίας, εμψύχωσης ομάδων, καθώς και προκαταρκτικές δραστηριότητες ενεργοποίησης ομάδων & εισαγωγής σε περιβάλλον Εκεχειρίας, ερωτήσεις αποκωδικοποίησης των ασκήσεων, στοιχεία, ιδέες, πρακτικές για μια σχολική κοινότητα Εκεχειρίας, κείμενα μεθοδολογίας και εμπνεύσεων.

Το Εγχειρίδιο προτείνεται σε δασκάλους, παιδαγωγούς, εμψυχωτές ομάδων και εν γένει ενηλίκων που επιδιώκουν την ειρήνευση στη ζωή τους, ύστερα από επικοινωνία με το φορέα μας.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η Εκεχειρία:

• εμπερικλείει τις έννοιες

   - του σεβασμού της ειρηνικής συνύπαρξης,

   - του αμοιβαίου σεβασμού,

   - του διαλόγου

• εμπνέει εμπιστοσύνη ως θεμέλιο κάθε σχέσης,

• δίνει αξία στο χρόνο και στο χώρο, για να σταματήσει η σύγκρουση αλλά και στη σημασία τους στη ζωή γενικότερα,

• διδάσκει το σεβασμό στην ανάπαυλα-παύση στη ζωή,

• υπογραμμίζει την έννοια της ισότητας αλλά και της ανοχής της διαφορετικότητας,

• υπογραμμίζει τη σημασία της ευκαιρίας επιλογής από ένα ευρύ φάσμα ειρηνικής διάδρασης,

• καταδεικνύει ότι υπάρχουν αμοιβαία επικερδείς λύσεις (win-win),

• επαναφέρει την αξία της φιλοξενίας και μάλιστα ακόμη και του εχθρού

Δεδομένου λοιπόν του πλούσιου περιεχομένου της έννοιάς της και της σοφίας που ενυπάρχει σε αυτή, έχει τη δυνατότητα ν’ αποτελέσει το όχημα επαναφοράς των παραπάνω αξιών στη ζωή όλων μας.

Το Πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2015 πραγματοποιήθηκε με την ευγενική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Mε ιδιαίτερα θετική αποδοχή από τους συμμετέχοντες και ωφελούμενους από το Πρόγραμμα παιδαγωγούς, εμψυχωτές, εκπαιδευτικούς έχουν υλοποιηθεί βιωματικά εργαστήρια στο Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Αθήνα κ.λπ..

Για εντυπώσεις, σχόλια των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα περιηγηθείτε την ενότητα "για παιδαγωγούς, γονείς" στο menu της ιστοσελίδας μας "δράσεις & προγράμματα".

*

Ανθρώπινες Αξίες στην Εκπαίδευση - Βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων

η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση προσκλήθηκε από το σωματείο Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση στο διήμερο βιωματικό σεμινάριο: «Η Τέχνη στις Αξίες ζωής – Οι Αξίες ζωής στην Τέχνη», 8-9 Οκτωβρίου 2010, για την εμψύχωση και συντονισμό του εργαστηρίου "Αξίες στις εσωτερικές εικόνες: Συνειδητοποιήσεις, ενότητα"

Το διήμερο σεμινάριο φιλοξενήθηκε στον πολυχώρο «Κιβωτός», μη κερδοσκοπική εταιρεία για την Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων «ΔΡΩ», στην Αθήνα και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές/σπουδαστές, όσους/ες ασχολούνται με παιδιά.

Στοιχεία του εργαστηρίου "Αξίες στις εσωτερικές εικόνες: Συνειδητοποιήσεις, ενότητα" είναι:
-καλλιέργεια εμπιστοσύνης στον εαυτό,
-ενεργοποίηση αισθήσεων πέραν της όρασης (αφή, ισορροπία, κίνηση, ζωή, ακοή/ακρόαση, γλώσσα, σκέψη/σύλληψη, πνευματική ταυτότητα/Εγώ)
-ενεργοποίηση εσωτερικού αυτιού και αίσθησης της ισορροπίας ("...ζυγίζω, αποφασίζω, τολμώ, παίρνω ρίσκο"),
-απελευθέρωση/έκφραση,
-DIG (Dirty is Good), "λερώνομαι" – "φροντίζω την αίσθηση αφής/επαφής"
-συντονισμός κινήσεων,
-συντονισμός πνευματικής εικόνας/υλικής εικόνας, υλοποίηση οράματος ("... το όραμα έτσι αποκτά δύναμη και παρουσία..."),
-φορώ τα παπούτσια του άλλου (ενσυναίσθηση),
-εμπιστοσύνη γενικά,
-υγιή όρια,
-ανάπτυξη διαίσθησης (μέχρι πού βοηθώ, ώστε να μην πιέσω και μπω στον υγιή χώρο/πεδίο ανάπτυξης του άλλου…),
-υγιής υποχώρηση για συνεργασία,
-αυτοσχεδιασμός,
-η δύναμη του ήχου,
-η ανάγκη αφομοίωσης,
-ενδυνάμωση Ενότητας,
-αίσθηση μοιράσματος, δύναμης από την αλληλοτροφοδότηση

*

Τα εργαστήρια για τις ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ συνεχίζονται σε σχολεία, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ΜΚΟ, ομάδες εκπαιδευτικών, αυτόνομες ομάδες παιδιών και ενηλίκων...

προσεχώς

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Αναζήτηση

 

η  σ π ε ί ρ α

σας προσκαλεί σε διαρκή ανέλιξη ...

W e l c o m e !

Επικοινωνία:  

+30 210 5616300

info@thespiral.gr

 

w w w . t h e s p i r a l . g r

 
Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights),
τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.),
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

© η  σ π ε ί ρ α, 2011-21  www.thespiral.gr

 
όροι χρήσης & λειτουργίας