GreekEnglish (United Kingdom)

πόλεμος (των Αρχών) στην (βιωματική) εκεχειρία μέχρι τη ληφθείσα επανέγκριση του προγράμματος

Χρονολόγιο γεγονότων μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την περιπέτεια του Προγράμματος «Βιωματική Κατανόηση της Ιδέας της Εκεχειρίας» αναφορικά με το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) και το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), ύστερα από την παράνομη ανάκληση του Προγράμματος τον Ιανουάριο 2014.

Το Πρόγραμμα έχει εγκριθεί εκ νέου και υλοποιείται με επιτυχία από το φορέα «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση» με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

- Αρχές-τέλος Νοεμβρίου 2013: καταγγελία προς το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) από ιερωμένο στην Πάτρα, κο Γκοτσόπουλο σχετικά με την υλοποίηση βιωματικής εργαστηριακής ημερίδας ενηλίκων στην Πάτρα από το φορέα μας. Η καταγγελία επεκτάθηκε σε όλο το προφίλ του φορέα μας. Παράνομη διάχυση, διακίνηση από την πλευρά του στο διαδίκτυο προσωπικών δεδομένων και επιστολών του ΥΠΑΙΘ που απευθύνονταν αποκλειστικά στο φορέα μας παράλληλα με συκοφαντική δυσφήμηση για το φορέα από την πλευρά του.
- 29 Νοεμβρίου 2013: Επιστολή προς το φορέα μας από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τις βιωματικές εργαστηριακές ημερίδες ενηλίκων στην οποία αναφέρεται ότι η Δ/νση δεν εγκρίνει τις βιωματικές εργαστηριακές ημερίδες ενηλίκων. Σημειώνεται ότι οι εργαστηριακές ημερίδες δεν απαιτούν ούτε προϋποθέτουν έγκριση από το ΥΠΑΙΘ ή άλλη υπηρεσία. Πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου και εκτός σχολικών κτηρίων. Απευθύνονται σε όσους ενήλικες (συν)εργάζονται με ομάδες και επιθυμούν να αποκτήσουν ή εμπλουτίσουν παιδαγωγικά εργαλεία για τη διαχείριση συγκρούσεων, τη διαλλακτικότητα, την ειρήνευση, τη μη βίαιη επικοινωνία, τις αμοιβαία επικερδείς λύσεις.
Η επιστολή αυτή/διοικητική πράξη του ΥΠΑΙΘ κρίνεται παράνομη σύμφωνα με τα αρθρ. 6 & 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, σύμφωνα με ρητή διατύπωση στελέχους του ΥΠΑΙΘ ενώπιον τριών μαρτύρων, μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία από τη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου προς το Υπουργείο Παιδείας ασκήθηκε πίεση προκειμένου το ΥΠΑΙΘ να εκδώσει την παραπάνω αβάσιμη και παράνομη απόφαση.
- 02 Δεκεμβρίου 2013: Απάντηση του φορέα μας στον ηλεκτρονικό τύπο όπου και είχαν διακινηθεί παράνομα προσωπικά δεδομένα του φορέα μας μέσω του κου Γκοτσόπουλου. Ο ηλεκτρονικός τύπος γενικότερου περιεχομένου ανήρτησε την απάντησή μας και απέσυρε τα προσωπικά δεδομένα. Blogs και ιστοσελίδες της Εκκλησίας ούτε φιλοξένησαν την απάντηση του φορέα μας ούτε απέσυραν την ανάρτηση προσωπικών δεδομένων, συνεχίζοντας να παραβιάζουν ακόμη και μέχρι τώρα τους σχετικούς νόμους.
- 06 Δεκεμβρίου 2013: Επιστολή του ιερωμένου, κου Γκοτσόπουλου προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και αίτημά του για ανάκληση της θετικής γνωμοδότησης του ΙΕΠ για το Πρόγραμμά μας (αριθμ. πρωτ. 7816/6.12.2013)
- Έναρξη στενής επικοινωνίας του φορέα μας με το ΥΠΑΙΘ με τηλεφωνήματα, υπομνήματα και εκκλήσεις για ορισμό συναντήσεων με τους αρμόδιους του ΥΠΑΙΘ από την πλευρά μας, καθώς και πρόσκλησή μας στο ΙΕΠ και ΥΠΑΙΘ για παρουσία εκπροσώπων τους στις βιωματικές εργαστηριακές ημερίδες Ενηλίκων. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση σχετική ούτε από το ΙΕΠ ούτε από το ΥΠΑΙΘ.
- 11 Δεκεμβρίου 2013: Το Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α του ΙΕΠ με υπεύθυνο και υπογράφοντα τον κο Γιαγκάζογλου, έναν από τους Συμβούλους του ΙΕΠ σε προγράμματα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξέδωσε νέα γνωμοδότηση με την οποία ανακάλεσε την πρότερη θετική γνωμοδότηση/εισήγησή του για το Πρόγραμμά μας, για την οποία μάλιστα είχε εκφραστεί με ενθουσιασμό και ιδιαίτερα θετικό πνεύμα τον περασμένο Απρίλιο (2013) σε τηλεφωνική επικοινωνία του φορέα μας μαζί του. Τη γνωμοδότηση αυτή ο φορέας μας έλαβε πολύ αργότερα, αν και ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Σε αντιδιαστολή, ο καταγγέλλων, κος Γκοτσόπουλος, έλαβε τη νέα αυτή γνωμοδότηση, προτού καν τη λάβει το ΥΠΑΙΘ (Η επιστολή από το ΙΕΠ προς τον κο Γκοτσόπουλο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7981/17.12.2013. Η επιστολή από το ΙΕΠ προς το ΥΠΑΙΘ έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7982/17.12.2013). Σημειώνεται ότι το ΙΕΠ αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΑΙΘ. Η νόμιμη οδός είναι η αποστολή οποιασδήποτε γνωμοδότησής του στο ΥΠΑΙΘ, το οποίο και αποφασίζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η γνωμοδότηση του ΙΕΠ εστάλη απευθείας στον καταγγέλλοντα ιερωμένο, την οποία αυτός απέστειλε στο δωρητή του Προγράμματος του φορέα μας, προκειμένου να ασκήσει πίεση για παύση της δωρεάς προς το φορέα μας. Σημειώνεται επίσης εδώ πως ο κος Γιαγκάζογλου είναι και διευθυντής της επίσημης τριμηνιαίας έκδοσης της Ιεράς Συνόδου.
- 13 Δεκεμβρίου 2013: Αιτήματα του φορέα μας προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για επείγουσα επανεξέταση του θέματος, απαντώντας στην καταγγελία του ιερωμένου και στο έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ για τις εργαστηριακές ημερίδες ενηλίκων. Η επιστολή μας εστάλη στον Υπουργό Παιδείας (κο Αρβανιτόπουλο, στο Διευθυντή του γραφείου του κο Βασιλόπουλο, 14800/13.12.2013), Υφυπουργό (κο Κεδίκογλου, 4674/13.12.2013), Γενικό Γραμματέα (1820/13.12.2013),  Δ/νση ΣΕΠΕΔ (192616/13.12.2013)
- 16 Δεκεμβρίου 2013: Η νέα γνωμοδότηση του Γραφείου Α του ΙΕΠ γίνεται δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ.
- 16 Δεκεμβρίου 2013: Τηλεφωνική επικοινωνία μας με κο Γιαγκάζογλου, προκειμένου να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί και πρόσκλησή μας για συνάντηση μαζί του καθώς και συμμετοχή του ίδιου ή άλλου συνεργάτη στα εργαστήριά μας. Μας αρνήθηκε και τα δύο! Επίσης μας μετέφερε ψευδώς ότι η έρευνά του ήταν ακόμη σε εξέλιξη, ενόσω είχε ήδη υπογραφεί από εκείνον η νέα γνωμοδότησή του από τις 11 Δεκεμβρίου 2013.
- 17 Δεκεμβρίου 2013: Επιστολή του φορέα μας προς τον κο Γιαγκάζολγου, απαντώντας σε όσα μας ανέφερε στο τηλεφώνημά μας, ενόσω δε γνωρίζαμε απολύτως τίποτα για την έκδοση νέας γνωμοδότησης από εκείνον, καθώς και για την αποδοχή της από το ΔΣ του ΙΕΠ (αριθμ.πρωτ. 8079/18.12.2013).
- 17 Δεκεμβρίου 2013: Κοινοποίηση της επιστολής μας στο ΔΣ του ΙΕΠ (αριθμ. πρωτ. 8091/19.12.2013)
- 20 Δεκεμβρίου 2013: Κατάθεση χέρι με χέρι πακέτου αναστοχασμών-αξιολογήσεων από εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και εμψυχωτές, ωφελούμενους του Προγράμματός μας, στο Δ.Σ. του ΙΕΠ (8300/23.12.2013). Παραλαβή από το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου του ΙΕΠ, κου Γκλαβά Σωτήρη
- 23 Δεκεμβρίου 2013: Κοινοποίηση στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ της επιστολής μας προς το ΔΣ του ΙΕΠ και το Σύμβουλο κο Γιαγκάζογλου, μαζί με τη διαμαρτυρία μας για την αρνητική γνωμοδότηση του ΙΕΠ και αίτημα για ορθή, δίκαιη και επιστημονική αξιολόγηση της νέας κατάστασης (αριθμ.πρωτ.186/Γ7/02.01.2014)
- 27 Δεκεμβρίου 2013: Ενημέρωση του φορέα μας από το δωρητή μας (ΙΣΝ) για την άσκηση πίεσης του καταγγέλλοντα ιερωμένου (κου Γκοτσόπουλου) στο δωρητή/χρηματοδότη, καθώς και για τα κατ’ εξακολούθηση τηλεφωνήματά του, προκειμένου να παύσει η δωρεά/χρηματοδότηση.
Το ΙΣΝ είχε ήδη λάβει ηλεκτρονικά κατευθείαν από τον κο Γκοτσόπουλο την αρνητική γνωμοδότηση του ΙΕΠ!
- 29 Δεκεμβρίου 2013: Αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας για επανεξέταση του θέματος, μαζί με λεπτομερή απάντηση σε όλα τα σημεία της αρνητικής γνωμοδότησης του ΙΕΠ (αριθμ. πρωτ. 3/02.01.2014).
- 06 Ιανουαρίου 2014: Κοινοποίηση του άνω αιτήματος στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ (της υπηρεσίας δηλαδή που είχε ήδη εγκρίνει το πρόγραμμά μας λίγους μήνες νωρίτερα) και επισήμανση των σχετικών παραβάσεων από την υπηρεσία. Ειδική μνεία έγινε στις παραβάσεις άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (με αριθμ. πρωτ. 8155/21.01.2014 Η επιστολή είχε παραληφθεί ηλεκτρονικά από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ ήδη 06.01.14. Πρωτοκολλήθηκε πολύ αργότερα λόγω φόρτου εργασίας του γραφείου του κεντρικού πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ, όπως μας ενημέρωσαν!)
- 07 Ιανουαρίου 2014: (αριθμ. πρωτ. 105/09.01.2014 ) Δεύτερη επιστολή μας προς το Δ.Σ. του ΙΕΠ με το αίτημά μας για επαναφορά της θετικής του γνωμοδότησης, στην οποία απαντώνται ένα προς ένα τα σημεία που αξιοποιεί ο κος Γιαγκάζογλου στην αρνητική του γνωμοδότηση, καθώς και αιτήματά μας προς το ΙΕΠ για:
    - επανεξέταση του θέματος, μετά την απάντησή μας σε όλα τα σημεία της αρνητικής γνωμοδότησης
    - ακύρωση της αβάσιμης ανάκλησης θετικής γνωμοδότησης
    - προσκόμιση στο φορέα μας όλων των εισηγήσεων/γνωμοδοτήσεων για το Πρόγραμμά μας
    - ανάληψη δράσης ύστερα από την παράβαση καθήκοντος του Συμβούλου του, κου Γιαγκάζογλου
- 08 Ιανουαρίου 2014: Έκδοση απόφασης από τη ΣΕΠΕΔ με ανάκληση (!) έγκρισης του προγράμματός μας (αριθμ. πρωτ. 1899/Γ7/08.01.2014), η οποία σύμφωνα με άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας μεταξύ άλλων είναι παράνομη και ανυπόστατη.
- Αίτημα για συνάντηση με τον πρόεδρο του ΙΕΠ, κο Γκλαβά
- 08 Ιανουαρίου 2014: Απάντηση ηλεκτρονική του φορέα μας σε όλες τις Δ/νσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής στις συκοφαντικές βολές και τα ψευδή στοιχεία του ιερωμένου κου Γκοτσόπουλου, τις οποίες απέστειλε στις αντίστοιχες Δ/νσεις και Γραφεία της Αττικής σε βάρος του φορέα μας, στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την υλοποίηση του Προγράμματος.
- 21 Ιανουαρίου 2014: αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, κο Γκλαβά, παρουσία του κου Γιαγκάζογλου (αριθμ. πρωτ. 499/21.01.2014) αναφορικά με τα έγγραφά μας με αριθμ.πρωτ. 8091/19.12.2013, 8300/23.12.2013 και 105/09.01.2014 και την πρόσφατη ανάκληση θετικής γνωμοδότησης για το Πρόγραμμά μας από τον κο Γιαγκάζογλου. Αιτηθήκαμε επίσης στη συνάντηση την παρουσία του κου Γιαγκάζογλου.
- 22 Ιανουαρίου 2014: Αίτημα για συνάντηση με τον κο Γιαγκάζογλου Σταύρο, Σύμβουλο του ΙΕΠ, παρουσία του Προέδρου του ΙΕΠ, κου Γκλαβά (αριθμ. πρωτ. 508/22.01.2014). Το αίτημα κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα και στον Πρόεδρο ΔΣ του ΙΕΠ, κο Γκλαβά.
Η απάντηση του κου Γιαγκάζογλου ήταν ότι το Γραφείο Α του ΙΕΠ δε συναλλάσσεται με το κοινό και αρνήθηκε συνάντηση μαζί μας.
- 23 Ιανουαρίου 2014: Απάντησή μας στον κο Γιαγκάζογλου επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη μεταξύ μας συνάντησης, παρουσία του κου Γκλαβά, και κοινοποίηση της απάντησής  μας αυτής στον κο Βασιλόπουλο (Δ/ντή του Υπουργού του ΥΠΑΙΘ), στην κα Ξυλόκοτα (Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ) και στον κο Γκλαβά
- 26 Ιανουαρίου 2014: 1) Υπενθύμιση των από 07.01.2014 αιτημάτων μας (105/09.01.2014) προς το ΙΕΠ (νέος αριθμ.πρωτ.: 590/27.01.2014)
2) Αίτημα προς τον τότε Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο, για Επαναφορά της Έγκρισης Προγράμματος και επισήμανση για τις επανειλημμένες (και άκαρπες μέχρι τούδε) προσκλήσεις και προσπάθειες του φορέα μας προς τον κο Γκλαβά και κο Γιαγκάζογλου για συνάντησή τους με εκπροσώπους του φορέα μας (αριθμ. 808/27.01.2014).
- 30 Ιανουαρίου 2014: Το ΙΕΠ απαντά στα με αριθμ.105/09.01.2014 αιτήματά μας ιδιαίτερα σύντομα ότι «εξέτασε την αίτηση θεραπείας [του φορέα μας] και θεώρησε ότι δεν περιλαμβάνει νέα στοιχεία ούτως ώστε να ανακαλέσει την προηγούμενη αρνητική του γνώμη για την πραγματοποίηση του προγράμματος» που υλοποιεί ο φορέας μας (αριθμ.πρωτ. εγγράφου του ΙΕΠ 742/30.01.2014).
- Τέλη Ιανουαρίου 2014-Απρίλιο 2014: Πρόσκληση του φορέα μας σε κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή του σε ηλεκτρονική διαμαρτυρία προς το ΙΕΠ, το Γραφείο Υπουργού του ΥΠΑΙΘ και τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ. Παράλληλα δημιουργήθηκε ανοικτό κάλεσμα σε διαμαρτυρία στην πλατφόρμα AVAAZ. Ωφελούμενοι από το Πρόγραμμά μας, γονείς, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ερευνητές, άνθρωποι των Γραμμάτων και Τεχνών συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. Τους αποστέλλουμε και από εδώ την ευγνωμοσύνη μας.
- 03 Φεβρουαρίου 2014: Ύστερα από απανωτές εκκλήσεις και τηλεφωνήματα, εκπρόσωποι του φορέα μας πραγματοποιούν επίσκεψη στο Γραφείο του Προέδρου του ΙΕΠ, κου Γκλαβά, για άμεση απάντηση στα αιτήματά μας ή για ορισμό ραντεβού μαζί του.  Ενημερωθήκαμε από το ιδιαίτερο γραφείο του ότι ο κος Γκλαβάς βρισκόταν σε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, ενόσω ο Υπουργός Παιδείας απουσίαζε στην Κεφαλλονιά λόγω του γνωστού σεισμού που έπληττε εκείνες τις ημέρες το νησί!
- 03 Φεβρουαρίου 2014: Επίσκεψη στο Γραφείο Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α του ΙΕΠ και συνάντηση σε ήπιους τόνους και μέσα σε κλίμα ειρηνικού διαλόγου με τον κο Γιαγκάζογλου, ο οποίος μας μετέφερε ότι οι παιδαγωγοί του φορέα μας είναι ολιστικοί και πολύπλευροι και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου θετικά για το Πρόγραμμά μας. Επίσης ανέφερε πως είχε λάβει από το ΥΠΑΙΘ μεγάλο φάκελο με πολλά στοιχεία για επανεξέταση του προγράμματος, όταν έγινε η καταγγελία του ιερωμένου από την Πάτρα!
- 04 Φεβρουαρίου 2014: Εκ νέου επίσκεψη στο Γραφείο του Προέδρου του ΔΣ του ΙΕΠ και λήψη των εγγράφων που είχαμε αιτηθεί (αριθμ. πρωτ. 847/04.02.2014). Νέο αίτημά μας για συνάντηση με τον κο Γκλαβά, η οποία ορίστηκε για τις 17.02.14, με προϋπόθεση να επιβεβαιωθεί την Παρασκευή 14.02.14.
- 13 Φεβρουαρίου 2014: Αίτημα προς ΙΕΠ (1296/13.02.2014) και ΥΠΑΙΘ (γραφείο Υπουργού, αριθμ. πρωτ. 1464/14.02.2014 & Δ/νση ΣΕΠΕΔ ΥΠΑΙΘ, αριθμ.πρωτ.20985/13.02.2014) για ενημέρωση του φορέα μας αναφορικά με τη νομοθεσία στην οποία βασίστηκε η αρνητική γνωμοδότηση και η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης, καθώς και τα κριτήρια για την έκδοση της αρνητικής γνωμοδότησης και αντίστοιχα της ανάκλησης έγκρισης προγράμματος. Ακολούθησαν απανωτές υπενθυμίσεις τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στο ΙΕΠ και στο ΥΠΑΙΘ, προκειμένου να λάβει ο φορέας μας απάντηση, την οποία δεν έλαβε επί της ουσίας ποτέ. Στη θέση αυτής έλαβε μετά δύο μήνες (!) το με αριθμ. πρωτ. 57816/Γ7/11.04.2014 έγγραφο από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ (βλ. παρακάτω 11.04.2014), η οποία πολύ σύντομα επισημαίνει απλά τον εισηγητικό ρόλο του ΙΕΠ σε θέματα προγραμμάτων σπουδών, αντί να καταγράψει τη νομοθεσία και τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η ανάκληση έγκρισης του προγράμματός μας.                    
- 14 Φεβρουαρίου 2014: Ακύρωση συνάντησής μας με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ από τη γραμματεία του, λόγω του νέου αιτήματός μας για τη νομοθεσία και τα κριτήρια (!) (πρβλ. 1296/13.02.2014) που κατατέθηκε στο ΙΕΠ, το οποίο θα εξέταζε το ΔΣ του ΙΕΠ στις 17.02.14 και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΙΕΠ να πραγματοποιήσει τη συνάντηση που είχε συμφωνηθεί μαζί μας, ύστερα από επανειλημμένες εκκλήσεις του φορέα μας και απόπειρες ορισμού ραντεβού. Συμφωνήθηκε με τη γραμματεία του να ορισθεί νέα ημερομηνία αμέσως μετά την επιστροφή εκπροσώπων του φορέα μας από επαγγελματικό τους ταξίδι στο εξωτερικό.
- 26 Φεβρουαρίου 2014: Η ενημέρωση από τη Γραμματεία του Προέδρου του ΙΕΠ για ορισμό ραντεβού δεν έγινε όπως είχε συμφωνηθεί και έτσι εκπρόσωποι του φορέα μας επισκέφθηκαν ξανά το γραφείο του κου Γκλαβά, με στόχο τον ορισμό συνάντησης μαζί του, ύστερα από την έλευση δύο μηνών από το αρχικό αίτημα για συνάντηση. Εντέλει, ορίστηκε νέο ραντεβού για τις 07.03.14, το οποίο θα επιβεβαιωνόταν 1-2 μέρες πριν την πραγματοποίησή του.
- 07 Μαρτίου 2014: Ύστερα από την έλευση τριών περίπου μηνών από το αρχικό μας αίτημα για συνάντηση του Προέδρου του ΔΣ του ΙΕΠ με το φορέα μας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.
Στη συνάντηση με το φορέα μας ο Πρόεδρος του ΙΕΠ αναφέρθηκε σε στοιχεία τα οποία δεν ίσχυαν για το Πρόγραμμά μας ούτε ως προς το περιεχόμενό του ούτε ως προς τον τρόπο υλοποίησής του. Όλα τα σημεία διευκρινίστηκαν από τους εκπροσώπους μας και ο κος Γκλαβάς μας επιβεβαίωσε ότι θα εισηγούνταν στην επόμενη συνάντηση ΔΣ του ΙΕΠ θετικά για το Πρόγραμμά μας, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά.
- Μάρτιος-Απρίλιος 2014: τηλεφωνήματα στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, προκειμένου να λάβουμε απάντηση στο γραπτό αίτημά μας αναφορικά με τα κριτήρια και τη νομοθεσία, στα οποία βασίστηκε η παράνομη ανάκληση έγκρισης του Προγράμματός μας, τον Ιανουάριο 2014.
- 11 Απριλίου 2014: Παραλαβή επιστολής από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ (με αριθμ. πρωτ. 57816/Γ7/11.04.2014), στην οποία δεν υπάρχουν ούτε τα κριτήρια ούτε η νομοθεσία στα οποία βασίστηκε η ανάκληση έγκρισης του Προγράμματός μας, τον Ιανουάριο 2014. Στην επιστολή αυτή το μόνο που αναγράφεται είναι η ανάγκη έκδοσης αποφάσεων του ΥΠΑΙΘ για προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του ΙΕΠ.
- Απρίλιος 2014:  Ύστερα από απανωτά τηλεφωνήματα για ενημέρωσή μας σχετικά με το πόρισμα της συνάντησης του ΔΣ του ΙΕΠ λαμβάνουμε ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του ΔΣ του ΙΕΠ, το απόσπασμα Πρακτικού 23/10.04.2014, με το οποίο το ΙΕΠ εισηγείται προς το ΥΠΑΙΘ τη συνέχιση και ολοκλήρωση του Προγράμματός μας.
- 30 Απριλίου 2014: (Έγγραφό μας με αριθμ.πρωτ. 69011/Γ7/06.05.2014) Αποστέλλεται από το φορέα μας ηλεκτρονικά προς τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ το Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ (αριθμ.23/10.04.2014), μαζί με αίτημά μας για την άμεση έκδοση επανέγκρισης για το Πρόγραμμά μας από τη Δ/νση, αφού είχαμε λάβει και εγγράφως λίγες μόλις εβδομάδες πριν την ενημέρωση από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ (με το υπ’ αριθμ. 57816/Γ7/11.04.2014) ότι το ΥΠΑΙΘ υποχρεούται να ακολουθεί τις εισηγήσεις του εισηγητικού/γνωμοδοτικού του οργάνου, δηλαδή του ΙΕΠ.
- Μάιος 2014: Σειρά τηλεφωνημάτων-αιτημάτων προς τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ και τη διευθύντριά της, κα Ξυλόκοτα, για την έκδοση της επανέγκρισης του Προγράμματός μας και για συνάντηση μαζί της, προκειμένου να μας εξηγήσει τους λόγους της κωλυσιεργίας από την πλευρά του ΥΠΑΙΘ. Επίσης, αίτημα του φορέα μας (αριθμ.πρωτ.69011/Γ7/06.05.2014) για αποστολή εγγράφου της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ προς όλες τις Δ/νσεις και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, το οποίο θα αναφέρεται στην επαναφορά-επανέγκριση του Προγράμματός μας, ως μια ελάχιστη κίνηση από την πλευρά του ΥΠΑΙΘ για αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο φορέα μας με την παράνομη και αβάσιμη ανάκληση έγκρισης προγράμματος. Αυτή η επιστολή δεν έχει σταλεί ακόμη από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ.
- 27 Μαϊου 2014: Υπενθύμιση προς τη ΣΕΠΕΔ των παραπάνω αιτημάτων μας (83783/Γ7/28.05.2014) και κοινοποίηση της επιστολής στον κο Αρβανιτόπουλο (τότε Υπουργό Παιδείας), με αριθμ.πρωτ. 5129/29.05.2014, και κο Βασιλόπουλο (Δ/ντή Γραφείου Υπουργού Παιδείας)
- 03 Ιουνίου 2014: 1) Έκδοση επανέγκρισης του Προγράμματός μας από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ για το Σχολικό Έτος 2013-2014 (αριθμ.πρωτ. 86386/Γ7/3.6.2014)
2) Αίτημα φορέα μας (αριθμ.πρωτ. 87172/Γ7/4.6.2014) προς τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ και τον τότε Υπουργό Παιδείας, κο Αρβανιτόπουλο (αριθμ. πρωτ. 5332/4.6.2014) για ανανέωση επανέγκρισης Προγράμματος για το Σχολικό Έτος 2014-2015
- 24 Ιουλίου 2014: Αποστολή στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ με κοινοποίηση στον Υπουργό Παιδείας, το με αριθμ. πρωτ. 118789/Γ7/28.07.2014 έγγραφο του φορέα μας με αποτύπωση όλων των παραβάσεων από το ΙΕΠ και ΥΠΑΙΘ, του κου Γκλαβά, κου Γιαγκάζογλου, κας Ξυλόκοτα, κατά τη διάρκεια όλων των μηνών της ‘περιπέτειας’ του Προγράμματός μας και του πολέμου που δέχθηκε ένα Πρόγραμμα για την Εκεχειρία και αίτημά μας για την άμεση μεταρρύθμιση/διόρθωση του με αριθμ. πρωτ.86386/Γ7/3.6.2014 εγγράφου της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το Πρόγραμμα τη σχολική χρονιά 2014-2015.
- 12 Αυγούστου 2014: Έκδοση της με αριθμ. πρωτ. 129870/Γ7/12.08.2014 έγκρισης του Προγράμματός μας από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ (δεύτερη σε σειρά ύστερα από την αρχική με αριθμ. πρωτ. 75469/Γ7/04.06.2013)

Διευκρινίζεται εδώ ότι και οι δύο εγκρίσεις του Προγράμματος που έχουν εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ αναφέρονται:

1) στις βιωματικές συναντήσεις σε Δημοτικά Σχολεία,

2) στα βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων που υλοποιούνται στη χώρα και

3) στο επιστημονικό Εγχειρίδιο του Προγράμματος και στη διάχυσή του σε Δημοτικά Σχολεία και σε ενήλικες που (συν)εργάζονται με ομάδες. Το εν λόγω Εγχειρίδιο αποτελεί ουσιαστικά την πλατφόρμα εκκίνησης και ανάπτυξης κάθε εργαστηριακής συνάντησης είτε με παιδιά είτε με ενήλικες, καθώς περιέχει τις ασκήσεις, τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες τις οποίες βιώνουν κάθε φορά μικροί και μεγάλοι στα αντίστοιχα εργαστήρια που συντονίζει και εμψυχώνει ο φορέας μας, με γνώμονα ιδέες, αξίες και πρακτικές της Εκεχειρίας.

Η υλοποίηση του Προγράμματός μας έχει επανέλθει κανονικά για το σχολικό έτος 2014-2015, ύστερα από
- την παράνομη ανάκλησή του από το ΥΠΑΙΘ,
- τις απανωτές παραβάσεις άρθρων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας του φορέα μας με το ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ και
- την ποινική δίωξη των blogs και ιστοσελίδων που διέσυραν αβάσιμα και αντισυνταγματικά το φορέα μας και τους παιδαγωγούς του.

Τα βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες χαίρουν θετικότατων αναστοχασμών από τους συμμετέχοντες-ωφελούμενους του Προγράμματος.

 

*

Βιωματικό εργαστήριο ενηλίκων στα Παπαδιάνικα Λακωνίας, 04 Οκτωβρίου 2014

Πρόσφατη δυσάρεστη και πραγματικά ατυχής για τη χώρα μας, χώρα της δημοκρατίας, τροπή κατά την υλοποίηση του Προγράμματος στην περιφέρεια της Ελλάδας μάς επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και το επείγον του Προγράμματός μας, μια και όχι μόνο αξίες και πρακτικές της Εκεχειρίας απουσιάζουν από την καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά συχνά υιοθετούνται παράνομες συμπεριφορές, υπηρετώντας προσωπικούς φόβους και ιδιοτελή συμφέροντα. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αυθαίρετη, αβάσιμη και παράνομη, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει νομικοί σύμβουλοι, ακύρωση διάθεσης αίθουσας εκδηλώσεων από το Δήμο Μονεμβασίας στο χωριό Παπαδιάνικα Λακωνίας, την παραμονή (03.10.2014) προγραμματισμένου βιωματικού μας εργαστηρίου για ενήλικες στην αίθουσα εκδηλώσεων που μας είχε διατεθεί επίσημα από την 3η Σεπτεμβρίου 2014. Σύμφωνα με την εκδοχή του Δήμου Μονεμβασίας και του Νομικού του Προσώπου, ο Δήμος προέβη στην τελευταίας στιγμής ακύρωση διάθεσης της αίθουσας, λόγω δήθεν καταγγελιών που δέχθηκε από την τοπική κοινωνία για το φορέα μας περί παραθρησκευτικής οργάνωσης.
Σημειώνεται πως οι καταγγελίες, μας αναφέρθηκε αρχικά, ήταν επώνυμες και είχαν γίνει στον αντιδήμαρχο, κο Σουρλά. Η κα Αλειφέρη, Πρόεδρος του ΔΣ του Νομικού Προσώπου του Δήμου, αρνήθηκε να μας δώσει τα ονόματα των προσώπων, προκειμένου να γίνει ειρηνικός διάλογος με τους καταγγέλλοντες. Ο κος Σουρλάς αρνήθηκε σε συνάντηση με το φορέα μας την εκδοχή ότι έφθασαν καταγγελίες σε αυτόν. Στη συνέχεια ο ίδιος μας μετέφερε πληροφορίες που έλαβε απευθείας από το Δήμαρχο Μονεμβασίας, κο Τριχείλη, ότι οι καταγγελίες έγιναν ανώνυμες προς την κα Αλειφέρη, για να αλλάξουν ξανά σε ανώνυμες και επώνυμες κατά την τελευταία συνάντησή μας στο Δημαρχείο Παπαδιανίκων με την κα Αλειφέρη και τον κο Σουρλά, 15 Οκτωβρίου 2014! Στην ίδια συνάντηση διατυπώθηκε από ανθρώπους του Δήμου ότι έχουν κάθε δικαίωμα να απορρίπτουν τη φιλοξενία ανθρώπων ή/και φορέων από τους χώρους εκδηλώσεών του μια και οι χώροι αυτοί αποτελούν το 'σπίτι' τους. Η αίθουσα εκδηλώσεων δηλαδή του Δημαρχείου Παπαδιανίκων αποτελεί το 'σπίτι' αυτών των ανθρώπων και όχι δημόσιο αγαθό που διατίθεται για το κοινό καλό.

Από τη μέχρι του παρόντος έρευνά μας και τις παλινδρομήσεις στις θέσεις του Δήμου, τα στοιχεία που επικαλείται ο Δήμος είναι αβάσιμα και ψευδή, ενόσω δεν έχει κατατεθεί ακόμη στο φορέα μας πλήρης φάκελος των καταγγελιών, όπως οφείλει μια διοικούσα αρχή να πράξει, ούτε έχουν κληθεί οι υποτιθέμενοι καταγγέλλοντες και ο φορέας μας σε διάλογο ενώπιον εκπροσώπων του Δήμου Μονεμβασίας.


Σε επιστολή-διαμαρτυρία-αίτημα του φορέα μας προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου και την κα Αλειφέρη, προσκαλώντας την ίδια και το Δήμο σε ειλικρινή διάλογο και άμεση έγγραφη αποκατάσταση του φορέα μας στην τοπική κοινωνία, ο Δήμος αρνείται να προβεί σε αποκατάσταση, θεωρώντας ότι έχει πράξει ορθώς και εννόμως. Παρά την παραβίαση πληθώρας διατάξεων και νόμων από την πλευρά του Δήμου, έγιναν επανειλημμένα προσπάθειες από την Πρόεδρο του ΔΣ του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας, ούσα πλέον αναρμόδια για αξιολόγηση του προγράμματός μας, να παρουσιάσει το φορέα μας παράνομο αναφορικά με το εν λόγω Πρόγραμμα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι στο σύνολό του το Πρόγραμμα αυτό χαίρει έγκρισης από το ΥΠΑΙΘ και έχει αξιολογηθεί και κριθεί ιδιαίτερα αυστηρά από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και ερευνητικά ινστιτούτα. Επισημαίνεται επίσης ότι ο φορέας μας προσκάλεσε επανειλημμένα και την κα Αλειφέρη, η οποία παράλληλα είναι εκπαιδευτικός, και άλλον εκπρόσωπο του Δήμου να συμμετέχουν στο βιωματικό εργαστήριο ενηλίκων της 4ης Οκτωβρίου 2014, για να έχουν ιδίοις όμμασι την εμπειρία για το περιεχόμενο και τους στόχους του εργαστηρίου. Σε κάθε τέτοιο κάλεσμά μας υπήρξε αρνητική απάντηση από την πλευρά του Δήμου κατ’ επανάληψη.

Επίσης, απάντηση/δράση του Δημάρχου Μονεμβασίας σε επιστολή του φορέα μας προς εκείνον (με αριθμ.πρωτ. την 27η Οκτωβρίου 2014), στην οποία παρατίθενται όλα τα μέχρι τούδε γεγονότα και για άλλη μια φορά τα αιτήματά μας, δεν έχει υπάρξει ακόμη (Φεβρ.2015) ανταπόκριση ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση από το Δήμαρχο ή ανθρώπους του Δήμου, ύστερα μάλιστα και από υπενθύμιση που έγινε στο ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέλος, άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής επιτρέπουν τη διαρροή συκοφαντικών στοιχείων για το φορέα μας προς την τοπική κοινωνία, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Ενόσω η ίδια η ύπαρξη των καταγγελιών αμφισβητείται σθεναρά, σύμφωνα με τα δεδομένα και τη ροή των γεγονότων, και ενόσω έχει υπάρξει σαφής παράβαση από την πλευρά του Δήμου Μονεμβασίας, καθώς και απουσία ηθικής και θετικής αντιμετώπισης εκπροσώπων του φορέα μας από τον εν λόγω Δήμο, για όλη αυτή την περιπέτεια ενημερώνεται ο πανελλήνιος τύπος και πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Ο φορέας μας επίσης διερευνά τη νομική οδό για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων κοινωνικού ρατσισμού και αποκλεισμού.

Αναζήτηση

 

η  σ π ε ί ρ α

σας προσκαλεί σε διαρκή ανέλιξη ...

W e l c o m e !

Επικοινωνία:  

+30 210 5616300

info@thespiral.gr

 

w w w . t h e s p i r a l . g r

 
Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights),
τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.),
παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

© η  σ π ε ί ρ α, 2011-16  www.thespiral.gr

 
όροι χρήσης & λειτουργίας