GreekEnglish (United Kingdom)

όροι χρήσης & λειτουργίας

Όροι Χρήσης & Λειτουργίας του δικτυακού τόπου www.thespiral.gr
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων, πληροφοριών και υπηρεσιών του www.thespiral.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δε συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.thespiral.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δηλώσεις Αποποίησης & Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου:
Η χρήση και εφαρμογή των πληροφοριών στην ιστοσελίδα www.thespiral.gr γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη του χρήστη. «Η  σ π ε ί ρ α» δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, άμεσες ή έμμεσες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού αναρτημένου στην ιστοσελίδα. Όλες οι πληροφορίες, εικόνες, κείμενα κ.λπ. που προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα έχουν προσεκτικά επιλεγεί, ελεγχθεί ή/και δημιουργηθεί με αγάπη και αγνή πρόθεση και προσφέρονται ‘ως έχουν’. «Η  σ π ε ί ρ α»  επίσης δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές από τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας μέσα στην ιστοσελίδα. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. «Η  σ π ε ί ρ α» δε φέρει ουδεμία ευθύνη, μια και η χρήση ή/και εφαρμογή του παρεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες υλικού εναπόκειται στη δική τους διακριτική ευχέρεια κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους ελεύθερη επιλογή.
«Η  σ π ε ί ρ α» δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για υλικό που αποστέλλεται σε εμάς χωρίς συμφωνία ή/και χωρίς να το έχουμε ζητήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται πως ο αποστολέας παραδίδει άδεια χρήσης του υλικού και συμφωνεί για τη χρήση του από εμάς για σκοπούς επιμόρφωσης και διδασκαλίας, χωρίς να μπορούν να γίνουν δεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για πνευματικά δικαιώματα.

Πνευματικά Δικαιώματα & Άδεια Χρήσης:
Γενικά: Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights), τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α. Κατά συνέπεια απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή στο σύνολό τους ή τμημάτων τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση, διασκευή ή εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις (v. 2121/1993, v. 100/1975).

Ειδικά: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.), παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

Υλικό τρίτων φέρει τα αντίστοιχα στοιχεία στη λεζάντα ή/και σχετικό σύνδεσμο. Για τη χρήση του υλικού αυτού παρακαλώ απευθυνθείτε και επικοινωνείστε απευθείας με τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων/copyrights.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους:
η σ π ε ί ρ α δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που συνδέονται με hyperlink (‘δεσμό’) μέσα από την ιστοσελίδα της ούτε και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης με ελεύθερή του επιλογή και δική του ευθύνη μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Επίσης η τοποθέτηση συνδέσμων σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου τους. Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε μέσω hyperlink.

Συμμετοχή στα ειδικά σεμινάρια/εργαστήρια:
Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ανάλογα με το σεμινάριο/εργαστήριο προκαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό.
Εξόφληση: Εξόφληση του υπόλοιπου ποσού γίνεται την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, αν αυτό διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες. Διαφορετικά, για τη διάρκεια μιας ημέρας η καταβολή αυτή γίνεται με την άφιξη των συμμετεχόντων στην έναρξη του σεμιναρίου/εργαστηρίου.
Ακυρώσεις: Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως 10 ημέρες πριν το σεμινάριο με επιστροφή της προκαταβολής, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στην ανακοίνωση του αντίστοιχου σεμιναρίου. Για ακυρώσεις μετά την ανακοινωμένη προθεσμία κάθε φορά η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Για σεμινάρια/εργαστήρια εκτός Αθηνών ή στο εξωτερικό η προκαταβολή  επιστρέφεται μόνο αν ο/η συμμετέχων/ουσα ενημερώσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν το εργαστήριο.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του σεμιναρίου για οποιοδήποτε λόγο η προκαταβολή επιστρέφεται ή, εφόσον συμφωνηθεί, κρατείται για την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής.

Μεταβατικές Διατάξεις:
η  σ π ε ί ρ α διατηρεί κάθε δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Επαρκεί η απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
Στη διαδικασία επίσκεψης στην ιστοσελίδα του φορέα «η σπείρα» καταγράφονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και διάρκεια της επίσκεψής σας, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον πάροχό σας, IP address κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς για σκοπούς στατιστικής και διαχείρισης. Κάθε χρήστης παραμένει πλήρως ανώνυμος! Τα στοιχεία αυτά δε δίνονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους!

προσεχώς

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Αναζήτηση

 

η  σ π ε ί ρ α

σας προσκαλεί σε διαρκή ανέλιξη ...

W e l c o m e !

Επικοινωνία:  

+30 210 5616300

info@thespiral.gr

 

w w w . t h e s p i r a l . g r

 
Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights),
τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.),
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

© η  σ π ε ί ρ α, 2011-23  www.thespiral.gr

 
όροι χρήσης & λειτουργίας