GreekEnglish (United Kingdom)

η σπείρα ταξιδεύει

 

Συνεργασίες με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισμούς της Ευρώπης σε ευρωπαϊκά προγράμματα για:

Ζωή σε οικοχωριά και οικοκοινότητες, αειφορία, αεικαλλιέργεια/αναγεννητική καλλιέργεια, Life coaching, ηγεσία, ενδυνάμωση Νέων, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πανανθρώπινες Αξίες, Δημιουργικότητα, Ενεργοί Πολίτες, Νέοι και σύγχρονη Ευρώπη, φτώχεια, Ανεργία, Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education), ενσυνειδητότητα, η Τέχνη της Παρουσίας, εργασία με τη Φωνή κ.λπ.

*

Movement, Community and Nature for the empowerment of Youth

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/Training Course (Erasmus+)

Association of Nurturing the Earth and Spirit, Σλοβενία, 1-8 Αυγούστου 2023

  

Το πρόγραμμα προσκάλεσε συμμετέχοντες από δέκα χώρες της Ευρώπης να εργαστούν με το σώμα, την αναπνοή, το κοινοτικό θέατρο, την κοινωνική παιδαγωγική, αρχές και ζώνες περμακουλτούρας, τρόπους αυτορρύθμισης, το θέατρο των καταπιεσμένων, τα δώρα της Φύσης, τη σιωπή ... στην ευρύτερη περιοχή Ruše, σε ορεινά τοπία και καταρράκτες.

Παιχνίδια, εσωτερική εργασία, περπάτημα στη φύση, "το ταξίδι του ήρωα", μεθοδολογίες υλοποίησης σχεδίου/οράματος και ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων στις ώρες των Open Space εργαστηρίων πλοήγησαν τη συνολική εμπειρία.

*

Youth, Arise! Creative Tools for Youth Workers

Part 3: The Mindful Youth Worker

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/Training Course (Erasmus+)

ASHA centre, Ηνωμένο Βασίλειο, 6-15 Ιουνίου 2023

Το πρόγραμμα προσκάλεσε τους συμμετέχοντες από οκτώ χώρες της Ευρώπης να προωθήσουν τις αξίες της ειρήνευσης και συνεργασίας μέσα από την Τέχνη της Παρουσίας, κατανοώντας βαθύτερα τους κοινωνικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν τους Νέους σε κοινωνική αποχή και αποξένωση, ασκούμενοι στην ενσυναίσθηση, σε εργασία με τη Φωνή, σε δραστηριότητες-παιχνίδια που κινητοποιούν, ασκήσεις αναπνοής και ενσυνειδητότητας, δραστηριότητες συγκόλλησης της ομάδας.

   

Το φυσικό περιβάλλον στο κέντρο ASHA και η πραγματοποίηση εργαστηρίων και σε εξωτερικούς χώρους στη διάρκεια των καλοκαιρινών ημερών του προγράμματος κινητοποίησαν και ενέπνευσαν ιδιαίτερα τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

*

Youth, Arise! Creative Tools for Youth Workers

Part 2: Empowered Speaker

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/Training Course (Erasmus+)

ASHA centre, Ηνωμένο Βασίλειο, 16-25 Μαΐου 2023

Το πρόγραμμα προσκάλεσε τους συμμετέχοντες από οκτώ χώρες της Ευρώπης να εξοικειωθούν με τεχνικές αναπνοής και φωνής, να συνειδητοποιήσουν την δύναμη της καλής σχέσης με το σώμα τους για την επίτευξη του 'empowered speaker', να χτίσουν εργαλεία για την αυτοεκτίμηση, να συντονιστούν στον συλλογικό παλμό και ήχο της ομάδας.

Δραστηριότητες, εργαστήρια, παιχνίδια, χρόνος για αποτίμηση και αναστοχασμό, επαφή με το γειτονικό δάσος, χρόνος για φροντίδα του εαυτού, εργασία σε υπο-ομάδες, συμπερίληψη των ανθρώπων από το προσωπικό του ASHA και εθελοντών ... άρθρωσαν τη συνολική ευρωπαϊκή εμπειρία.

*

Youth, Arise! Creative Tools for Youth Workers

Part 1: Life-Coaching

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/Training Course (Erasmus+)

ASHA centre, Ηνωμένο Βασίλειο, 17-26 Ιανουαρίου 2023

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την κατανόησή τους και την πρακτική τους αναφορικά με την προσέγγιση Life Coaching που απευθύνεται σε Νέους (18-30 ετών), να μάθουν καλές πρακτικές στο αντικείμενο και να ασκηθούν στο να φέρνουν στην επιφάνεια το καλύτερο στους συνανθρώπους.

Χρόνος δόθηκε σε αναστοχασμό και εστιασμένη ακρόαση, σε ανοικτές συζητήσεις και ολιστική μάθηση, μέσα σε ένα κοινοτικό περιβάλλον που ωφελείται πανταχόθεν από τη γεμάτη ζωντάνια φύση που περιβάλλει το κέντρο ASHA.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν τέσσερις κυρίες διαφόρων ηλικιών από την Αθήνα και τη Θεσ/κη, με υψηλό κίνητρο και διάθεση διάχυσης της εμπειρίας.

“The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift.” - Albert Einstein

*

Bridgedale Training

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/Training Course (Erasmus+)

Erraid island, Ηνωμένο Βασίλειο, 26 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2022

Τέσσερις εκπρόσωποι από την Ελλάδα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με στόχο την εξοικείωσή τους με εργαλεία Bridgedale προς την αειφορία και την κοινοτική ειρηνική ζωή,

διερευνώντας επίσης την οικονομική, οικολογική, κοινωνική, πολιτισμική αειφορία ως στοιχεία προσωπικής ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες συνέβαλαν στην κοινοτική ζωή του απόμακρου νησιού Erraid της Σκωτίας με τη συμμετοχή τους σε καθημερινά καθήκοντα, βίωσαν το φυσικό τοπίο και άγγιξαν ποιότητες της ακρόασης, των οικοχωριών, της αεικαλλιέργειας.

From Separation to Participation:

Deepening our relationship to the natural world

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/Training Course (Erasmus+)

ASHA centre, Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο, 29 Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου 2020

Δύο Έλληνες και μια Ελληνίδα εκπροσώπησαν τον φορέα μας στο μεγάλο πρόγραμμα που έτρεξε εν μέσω πλανητικής κρίσης με έμπνευση και δημιουργικό πνεύμα στον οργανισμό ASHA.

Η αφετηρία του προγράμματος ήταν το τρίπτυχο "Soil, Self, Society", το οποίο μαζί με το τρίπτυχο "Head, Heart, Hand", που αξιοποιείται σε τακτική βάση στον ASHA, καθοδήγησε την ομάδα των Νέων σε μονοπάτια διερεύνησης του Εαυτού, της Φύσης και της επίδρασης της σοφίας και των ρυθμών της στη διαμόρφωση ατόμων και κοινωνιών.

Ποίηση, εικαστικά, τραγούδι, δημόσια συζήτηση, debates, παιχνίδια ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης, δράσεις συνεργασίας, διαλογισμοί/οραματισμοί, ασκήσεις θεάτρου, Open Space Technology, στοχευμένες περιηγήσεις στη Φύση ήταν μερικά σημαντικά πεδία αναζήτησης στη διάρκεια του προγράμματος.

*

Νέοι Ηγέτες για τη Βιωσιμότητα

Yes to Sustainability Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/training Νέων (Erasmus+)

Οικοχωριό Torri Superiore, Ιταλία, 13-20 Οκτωβρίου 2020

 

Μία Ελληνίδα και ένας Έλληνας συμμετείχαν στην εκπαίδευση (training course) στην Ιταλία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Yes to Sustainability.

Ακολουθήθηκε μεθοδολογία μη τυπικής μάθησης με την ενεργό συμμετοχή των Νέων του προγράμματος, μέσα από δραστηριότητες αυτογνωσίας, εργαλεία διευκόλυνσης ομάδων/κοινοτήτωνηγεσίας, μετασχηματισμού κρίσεων, Σύνδεσης με τη φύση, ομάδες εργασίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν μέσα σε υπο-ομάδες σε όλη τη διάρκεια της εμπειρίας και συντονίσουν οι ίδιοι δραστηριότητες.

*

From Separation to Participation: Addressing the Causes of Brexit

Part II: Embracing the Self

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/training Νέων (Erasmus+)

ASHA centre, Ηνωμένο Βασίλειο, 14 - 22 Ιανουαρίου 2020

14-22 Ιανουαρίου 2020 ο φορέας μας εκπροσωπήθηκε από 3 Ελληνίδες και 1 Έλληνα, ηλικίας 20-43 ετών στο ιδιαίτερα επίκαιρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων 'From Separation to Participation: Addressing the Causes of Brexit' που έλαβε χώρα στον οργανισμό ASHA, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε τη συνέχεια προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο στον ίδιο χώρο, μετατοπίζοντας τούτη τη φορά την εστίαση από την Κοινωνία στον Εαυτό.

Εργασία με τον Εαυτό, την ενσυνειδητότητα, τις ιστορίες που φέρει μέσα του ο κάθε συμμετέχων, επαφή με τη φύση, οραματισμός, καλλιτεχνική έκφραση αποτέλεσαν μερικά από τα στοιχεία της εμπειρίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί Erasmus+ ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

*

Toolkit for Young Leaders in Ecovillages (TYLE)

Yes to Sustainability Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/training Νέων (Erasmus+)

Amalurra, Ισπανία, 1-8 Δεκεμβρίου 2019

 

Δύο Ελληνίδες συμμετείχαν στην εκπαίδευση TYLE στην Amalurra στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Yes to Sustainability.

Ακολουθήθηκε μεθοδολογία μη τυπικής μάθησης με την ενεργό συμμετοχή των Νέων του προγράμματος, μέσα από δραστηριότητες αυτογνωσίας, ενδυνάμωσης ατόμου και ομάδας.κοινοτήτων, ηγεσίας, μετασχηματισμού κρίσεων, Σύνδεσης με τη φύση, το όποιο περιβάλλον, τους φόβους και σκιές στον Εαυτό και στις καταστάσεις που βιώνουν άνθρωποι ειδικά σε κοινοτικά εγχειρήματα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αυτενεργήσουν και συντονίσουν οι ίδιοι δραστηριότητες σε αυτό το πλαίσιο.

*

CLIPS TRAINING 

Yes to Sustainability Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/training Νέων (Erasmus+)

Arterra Bizimodu, Ισπανία, 12-16 Νοεμβρίου 2019

4 Ελληνίδες  από την Αθήνα και την επαρχία της Ελλάδας συμμετείχαν στην εκπαίδευση CLIPS στο γνωστό οικοχωριό Arterra Bizimodu στην Ισπανία, μια εκπαίδευση εστιασμένη στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα εργαλεία CLIPS (=Community Life Incubator Programme for Sustainability).

Τα εργαλεία CLIPS αποτελούν απόσταγμα εμπειρίας και έρευνας 30 ετών για τη ζωή σε κοινότητες και οικοχωριά, όπως συλλέχθηκε από ποικίλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στα πέντε επίπεδα του CLIPS και εν συνεχεία την ενδυνάμωσή τους προς τη δημιουργία νέων εγχειρημάτων κοινοτικής ζωής, αειφορίας.

Η εκπαίδευση ακολούθησε τη μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης.

*

BRIDGEDALE 360 TRAINING

Yes to Sustainability

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα/training Νέων (Erasmus+)

Forres, Σκωτία, 24 - 31 Οκτωβρίου 2019

Ο φορέας μας εκπροσωπήθηκε από 2 συμμετέχοντες (Αθήνα & Θεσ/κη) στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκπαίδευση απευθυνόταν σε ανθρώπους που εργάζονται με Νέους και σε παιδαγωγούς/εκπαιδευτές που εργάζονται στην Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Η Bridgedale 360 εργαλειοθήκη προσφέρει πάνω από 80 ιστορίες & δραστηριότητες που υποστηρίζουν όσους εργάζονται με Νέους να ευαισθητοποιούν το κοινό τους σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις και να ενθαρρύνουν αειφόρο τρόπο σκέψης, ακτιβισμό και προσωπική ανάπτυξη.

Στην εκπαίδευση ακολουθήθηκε μεθοδολογία μη τυπικής μάθησης με παιχνίδια, στιγμές αναστοχασμού, συζητήσεις, εργασία με τον εαυτο, σε ζεύγη και υπο-ομάδες, ασκήσεις πάνω σε περιπτώσεις και συγκεκριμένες καταστάσεις κ.λπ.

Στόχοι:

- να υπάρχει εξοικείωση και άνεση από τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση των εργαλείων Bridgedale 360

όταν ευαισθητοποιούνται Νέοι στην κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική αειφορία ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης

- να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας με Νέους στην εκπαίδευση για την Αειφορία

- να δοθεί γνώση και εμπειρία πάνω στην ευρωπαϊκή διάσταση της εργασίας με Νέους και της παγκόσμιας φύσης των θεμάτων για την αειφορία

 

*

From Separation to Participation: Addressing the Causes of Brexit

Part I: Embracing Societyυρωπαϊκό πρόγραμμα/training Νέων (Erasmus+)

ASHA centre, Ηνωμένο Βασίλειο, 10 - 18 Σεπτεμβρίου 2019 

10-18 Σεπτεμβρίου 2019 ο φορέας μας εκπροσωπήθηκε από 3 Ελληνίδες και 1 Έλληνα, ηλικίας 20-45 ετών στο ιδιαίτερα επίκαιρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων 'From Separation to Participation: Addressing the Causes of Brexit' που έλαβε χώρα στον οργανισμό ASHA, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δυναμική συμμετοχή των συμμετεχόντων μέσα από συνεντεύξεις με κατοίκους του Gloucester, επίσκεψη στην πόλη Stroud που αποτελεί μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Transition Towns, δραστηριότητες για τη βαθειά & συμμετοχική Δημοκρατία, συζήτηση με ντόπιο ειδικό/ακτιβιστή, μεταξύ άλλων μεθοδολογιών μη τυπικής μάθησης προς την κοινωνική συμμετοχή.

 

Το πρόγραμμα αποτελεί Erasmus+ ευρωπαϊκό πρόγραμμα για Νέους.

*

Sustainability, Theatre & Music

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων - Youth Exchange (Erasmus+)

Valdepielagos, Ισπανία, 24 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2019

Ο φορέας μας εκπροσωπήθηκε από 6 Νέους και μια Ελληνίδα Youth Leader στο εν λόγω πρόγραμμα, στο πλαίσιο της ομπρέλας προγραμμάτων YES to Sustainability. Νέοι από την Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία προσκλήθηκαν από τον οργανισμό Sol y Tierra να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, εργαστήρια και κοινοτική εργασία καθημερινά, με στόχο την εξοικείωσή τους με βιώσιμους τρόπους ζωής (διατροφή, κατανάλωση, κομποστοποίηση, χαμηλό απόρριμμα, πνευματικότητα, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, ενδοσκόπηση, ενωτικό τραγούδι, acro-yoga, θέατρο, τραγούδι, πολυφωνικό τραγούδι,διαλογισμό, άσκηση στη γόνιμη συνέργεια, αυθεντική έκφραση)

 

 

Οι δραστηριότητες και τα γεύματα πραγματοποιήθηκαν σε οικία της Valdepielagos co-housing συλλογικότητας και οι Νέοι φιλοξενήθηκαν σε άλλες οικίες της συλλογικής δομής, σε άμεση διάδραση με τους κατοίκους της δομής.

Η εμπειρία κορυφώθηκε με πολύχρωμη θεατρική παράσταση (κωμωδία, πολυφωνικό τραγούδι, acro-yoga, φωτιές) για τη Γη, μπροστά σε τοπικό κοινό σε δημοτικό χώρο της μικρής πόλης Valdepielagos με τη συμμετοχή όλων των Νέων του προγράμματος.

Μία συμμετέχουσα της ελληνικής αποστολής, η Κατερίνα ΚΟΥΣΟΥΡΗ, μοιράζεται εμπειρίες από το πρόγραμμα στο blog της https://plantbasedkat399671341.wordpress.com/?fbclid=IwAR2Ambyz_xVP_9Om1XoIucCCfOS35Q7FvoIqxsMnAKmjiV4QyjHuzpF3Kss

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με στιγμιότυπα από την Ανταλλαγή Νέων, δημιουργία του Γιάννη Παναούση, συμμετέχοντα στην ελληνική αποστολή:

https://www.youtube.com/watch?v=uO-9p9iJOBw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1o22dJFyVMa_By0XAo68e-h9BUXQZnnuGexFW0mx1ZN6WQYC28zg4evGw

*

EMPOWER YOURSELF WITH THE CIRCLE WAY

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων - Youth Exchange (Erasmus+)

στο οικοχωριό Tempo di Vivere, Ιταλία, 5-17 Ιουνίου 2019

Πέντε νέοι Έλληνες μεταξύ των οποίων ένας Youth Leader συμμετείχαν στην ανταλλαγή Νέων υπό την ομπρέλα των Yes to Sustainability προγραμμάτων. 

Νέοι από την Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μέσα στο οικοχωριό της Βόρειας Ιταλίας Tempo di Vivere, να συμβάλουν σε κοινοτικές εργασίες καθημερινά, να βιώσουν τον Κύκλο ως χώρο συλλογικών αποφάσεων, να λάβουν εκπαίδευση μέσα από συμμετοχή και διαδικασίες μη τυπικής μάθησης και να εμβαθύνουν σε θέματα αειφορίας μέσα από εργαστήρια για τη Μη βίαιη επικοινωνία, την περμακουλτούρα, τη βιβλιοδεσία, τη φυσική θεραπευτική, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης (i.e. homeschooling).

Μοιράστηκαν επίσης απόψεις και προβληματισμούς για τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν στο θετικό μετασχηματισμό της σύγχρονης ζωής σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, διαπροσωπικό και προσωπικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν θεατρικά σκετς, ενεργοποίησαν το σώμα τους, συμμετείχαν σε διαπολιτισμικές βραδιές, μαγείρεψαν και απόλαυσαν την εκδρομή στους καταρράκτες της περιοχής.

Έφεραν πίσω γνώση, εμπειρία, χαρά και ισχυρό κίνητρο για εφαρμογή του Κύκλου σε ομάδες που συμμετέχουν σε ποικίλα περιβάλλοντα (ακτιβισμός, επάγγελμα, οικογένεια, γειτονιά κ.λπ.), καθώς και πρακτικά εργαλεία θετικών αλλαγών στα περιβάλλοντά τους.

 

*

«Training about Youth Exchanges for Sustainability»

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων  (Erasmus+)

Sunseed, Ισπανία, 31 Μαρτίου - 6 Απριλίου 2019

Ο φορέας μας σε συνεργασία με το κοινοτικό εκπαιδευτικό κέντρο-οικοχωριό Sunseed Desert Technology στη Νότια Ισπανία εκπροσωπήθηκε από Νέους της Ελλάδας που κλήθηκαν να συμμετέχουν σε εκπαίδευση/training, εστιαζόμενοι στη σύλληψη & επεξεργασία προτάσεων για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Νέων για την αειφορία και την κοινοτική ζωή στη χώρα τους.

Το πρόγραμμα διοχέτευσε στους συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη σαφή βήματα και κατευθύνσεις μέσα από εργασία σε μικρές ομάδες στο Sunseed για την συγγραφή δυνατών προτάσεων/αιτήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο άμεσο μέλλον.

 

*

«Get Inspired! Youth Worker Life Coaching Training»

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων

Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο, 6-14 Νοεμβρίου 2018

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων «Get Inspired! Youth Worker Life Coaching Training» έλαβε χώρα 6-14 Νοεμβρίου 2018 στον οργανισμό ASHA, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συμμετέχοντες νέοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέσα από εκπαιδευτικά εργαλεία και εμπειρίες σημαντική ενδυνάμωση αναφορικά με τον εντοπισμό σκοπού στη ζωή τους, τη σύνδεση με τη σοφία τους μέσα από την εμπειρία του Λαβύρινθου, μεταξύ άλλων, το άνοιγμά τους σε συγχρονικότητες και την καλή ροή, την κατανόηση προσωπικοτήτων-αρχετύπων (Enneagram), αποτελεσματική win-win επικοινωνία, ενσυναίσθηση προς τον εαυτό και τους άλλους, εμπνέοντας συνανθρώπους τους και βρισκόμενοι σε πληρότητα.

Ο οργανισμός μας, ως ένας από τους εταίρους του προγράμματος, εκπροσωπήθηκε από πέντε Νέους με υψηλό κίνητρο συμμετοχής, την Άννα-Μαρία, τον Chris, το Νίκο, τη Σέβη, την Κων/να.

 

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εμπνεύσεις και ευγενή δράση!

*

"Training Youth Leaders"

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Νέων

Lakabe, Ισπανία, 16-23 Οκτωβρίου 2018

Ο φορέας μας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για Νέους «Training Youth Leaders» που έλαβε χώρα στο οικοχωριό Lakabe, στη χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία, 16-23 Οκτωβρίου 2018, με δύο συμμετέχουσες, μεταξύ 27 Νέων από 10 χώρες της Ευρώπης και το Ισραήλ. 

Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και εκπαιδεύσεων «Yes to Sustainability» που απευθύνονται σε Νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την δυναμική παρουσία του GEN Europe (Global Ecovillages Network, Europe).

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρία στην οριζόντια λήψη αποφάσεων, την ενεργή ακρόαση, τη βαθιά οικολογία, γνώσεις και προβληματισμούς γύρω από τον σύγχρονο τρόπο ζωής καθώς και πώς οι Νέοι (μπορούν να) συμβάλλουν στην θετική αλλαγή που επιθυμούν να δουν στον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κινήθηκε  στις εξής περιοχές:

- Δυνατά και αδύνατα σημεία ως Youth Leader

- Δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος

- Πώς εργαζόμαστε με διεθνείς ομάδες Νέων

- προετοιμασία ενοτήτων εκπαίδευσης (στόχοι, υλικά, σχεδιασμός, πώς εργαζόμαστε όταν υπάρχει ανάγκη για ποικιλία στο μαθησιακό ύφος)

- mentoring

- μαθαίνοντας εργαλεία μη τυπικής μάθησης και μεθοδολογίες για διευκόλυνση ομάδων όπως

     Open Space

     World café/Το καφέ του κόσμου

     Διαχειριστή συναισθημάτων/η μεθοδολογία Forum

     Βαθειά οικολογία

     Μη βίαιη επικοινωνία

     Κοινωνιοκρατία

     Εφαρμογή αξιών και πρακτικών Αεικαλλιέργειας (στις πόλεις και αλλού)

- βασικές αρχές διευκόλυνσης ομάδων

- βασικές αρχές υποστήριξης συναισθηματικών διαδικασιών

- δίνοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση (Love culture)

 

 

Αίσθηση έκανε το περιβάλλον ζεστασιάς και ομαδικότητας που καλλιεργήθηκε άμεσα, η ‘έξυπνη’ ενεργοποίηση των συμμετεχόντων εντός και εκτός των αμιγώς εκπαιδευτικών ωρών του προγράμματος, η ενδυνάμωση όλων προς τη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων (για Νέους) στο άμεσο μέλλον, οι εμπνεύσεις από τη ζωή στα οικοχωριά.

 

*

"Community Development"

3πτυχο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)

 

GloucestershireΗνωμένο Βασίλειο, Ιανουάριος, Μάρτιος, Μάιος-Ιούνιος 2016

Ο διεθνής οργανισμός ASHA προσκάλεσε Νέους, εκπαιδευτές & εμψυχωτές Νέων και εκπροσώπους οργανισμών Νέων από χώρες της Ευρώπης στο 3πτυχο πρόγραμμα Community Development σε ισάριθμες εκπαιδεύσεις

με εστίαση στη Δημιουργία & στις Τέχνες, στην Κοινωνική Οικολογία, στο Διαγενεακό Διάλογο αντίστοιχα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μέσα στην κοινότητα του ASHA βιώνοντας καθημερινά το πνεύμα της κοινότητας, εφαρμόζοντας καινοτόμα, απλά και θετικά εργαλεία για  χτίσιμο και ενδυνάμωση κοινότητας και λαμβάνοντας το 'χώρο' να δημιουργήσουν το προσωπικό τους όραμα για άμεση υλοποίηση στο παρόν/μέλλον, μοιραζόμενοι σκέψεις, συναισθήματα, ενδοιασμούς, στόχους με την ομάδα.

Ο φορέας μας αποτελούσε πυρηνικό εταίρο σε όλα τα μέρη του Προγράμματος, στο πλαίσιο των Erasmus+ προγραμμάτων.

*

"Youth Well-Being"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)

Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο, 11 - 18 Αυγούστου 2015

Ο διεθνής οργανισμός ASHA προσκάλεσε 32 συμμετέχοντες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως Νέους και ανθρώπους που εργάζονται με Νέους, ομαδάρχες και εμψυχωτές ομάδων Νέων, να λάβουν πληροφορία και εμπειρία, προκειμένου να οδηγήσουν τη ζωή τους σε πιο υγιείς, σοφές και ισορροπημένες επιλογές προς ουσιαστική ευεξία, μέσα από την ολιστική προσέγγιση. Δραστηριότητες, παιχνίδια, ασκήσεις, πρακτικά εργαλεία και ψυχολογικές μέθοδοι, εργασία με το σώμα, τη φωνή, την εσωτερική γαλήνη, για άτομα, υπο-ομάδες και την ολομέλεια, άνοιξαν το πεδίο σε προσωπικές αναζητήσεις στον κάθε συμμετέχοντα, σε συνεργασία μεταξύ τους σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο, και σε πολλές εμπνεύσεις για εφαρμογή στην καθημερινή ζωή.

   

Σημαντικά στοιχεία του προγράμματος, σύμφωνα με τους θετικούς αναστοχασμούς των συμμετεχόντων, αποτέλεσαν η προετοιμασία γεύματος με την άμεση ‘συνεργασία’ των φυτών του βιοδυναμικού κήπου του οργανισμού ASHA και του φυσικού τοπίου, απόλυτα γαλήνιου και φιλόξενου για το γεύμα της ομάδας, το ομαδικό τραγούδι, το «Εννεάγραμμα» των προσωπικοτήτων, το θετικό πνεύμα που διέπνεε το πρόγραμμα σε όλη τη διάρκειά του.

Οι Ελληνίδες συμμετέχουσες επέστρεψαν γεμάτες ιδέες και εμπνεύσεις για εφαρμογή στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους.

Η "Youth Well-Being" Εκπαίδευση Νέων (Training Course) αποτέλεσε Erasmus+ πρόγραμμα.

*

"Holistic approach: learning to fight against GBD with our bodies, minds and souls"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)

Παλέρμο, Ιταλία, 1-8 Ιουλίου 2014

Το Πρόγραμμα συντονίστηκε από τον οργανισμό CEIPES στο Παλέρμο. Ο φορέας μας υπήρξε πυρηνικός εταίρος και ταυτόχρονα έστειλε έναν από τους δύο εκπαιδευτές/trainers του Προγράμματος, εξειδικευμένο μέλος του.

Το Πρόγραμμα "Holistic approach: learning to fight against GBD with our bodies, minds and souls" στόχευε κυρίως στο να υποστηρίξει με μεθοδολογία και εργαλεία, μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση, εκπαιδευτές και εργαζόμενους με τη νεολαία σε θέματα GBD (gender-based discrimination), δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν την ολιστική προσέγγιση στη μάθηση και το 'Θέατρο των Καταπιεσμένων'.

Το Πρόγραμμα επίσης στόχευε στην ευεργετική και ολιστική ενδυνάμωση νέων ανθρώπων, που είχαν/έχουν προσωπική GBD εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται με σύνεση και αποτελεσματικότητα στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και σε κάθε κατάσταση/περίπτωση κοινωνικής διάκρισης και ρατσισμού.

Το Πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από το European Youth Foundation του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για την ολιστική προσέγγιση προτάθηκε από το φορέα μας και υλοποιήθηκε η ολιστική εφαρμογή της (!)...στο κυρίως περιεχόμενο του TC, στο γενικό πλαίσιο και περιβάλλον μάθησης, όπως επίσης και έξω από το χρόνο και χώρο του σεμιναριακού χώρου (διαλείμματα, πρωινές και βραδινές δραστηριότητες, χρόνοι αφομοίωσης κ.λπ.).

  

*

"Theatre Skills for Creativity & Youth Participation"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)

Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο, 25 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2014

Ο διεθνής οργανισμός ASHA προσκάλεσε 27 συμμετέχοντες από 9 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως ανθρώπους που εργάζονται με νέους, ομαδάρχες και εμψυχωτές ομάδων νέων, καθώς και ανθρώπους με μικρή ή μεγάλη εμπειρία στο χώρο του θεάτρου, να βιώσουν εργαλεία, μεθοδολογία και δραστηριότητες εμπνευσμένες από το επαγγελματικό θέατρο, το κοινωνικό θέατρο, τον αυτοσχεδιασμό, την εργασία με τη φωνή και το σώμα του 'ηθοποιού', τη μάσκα σε σύνδεση με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και τάση.

 

Σημαντικό τμήμα του προγράμματος αποτέλεσε το "Θέατρο των Καταπιεσμένων" (Theatre of the Oppressed) και οι διάφορες εκφάνσεις του. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προετοιμάσουν και παρουσιάσουν σχετικό θεατρικό δρώμενο ανά ομάδες στην ολομέλεια.

*

"Interfaith Ambassadors"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)

Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο, 18-25 Φεβρουαρίου 2014

Ο διεθνής οργανισμός ASHA προσκάλεσε 28 συμμετέχοντες από 7 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως ανθρώπους που εργάζονται με νέους, ομαδάρχες και εμψυχωτές ομάδων νέων, να βιώσουν την εκπαίδευση που εστιάστηκε στο διαθρησκεικό διάλογο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με έμφαση σε καλές πρακτικές, ανταλλαγή εμπειριών και μοίρασμα της 'κληρονομιάς' του οργανισμού ASHA σε αυτό το θέμα.

  

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο κατάλυμα του οργανισμού μέσα σε υπέροχο φυσικό τοπίο του Gloucestershire, στο δάσος του Dean.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και συνυπάρξουν για επτά ημέρες, βιώνοντας δραστηριότητες και πρακτικές της μη τυπικής εκπαίδευσης, συζητήσεις, εργασία σε ομάδες, ασκήσεις προσομοίωσης, επισκέψεις σε ναούς και τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τον ίδιο το χώρο του καταλύματος του οργανισμού και του περιβάλλοντος χώρου του, ο οποίος φιλοξενεί σύμβολα από όλες τις θρησκείες του κόσμου στους κήπους του.

Η εμπειρία της ελληνικής ομάδας υπήρξε πολύ δυνατή και το χτίσιμο σχέσεων με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα είναι πραγματικά ελπιδοφόρο.

*

"Ζωντανή Βιβλιοθήκη:

Προάγοντας το διάλογο για την αντιμετώπιση των Διακρίσεων και την προώθηση της Διαφορετικότητας"

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)

Παλέρμο, 20-27 Μαρτίου 2013

Ο φορέας μας συμμετείχε στο εν λόγω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τη αποστολή δύο εθελοντριών μας.

Το Πρόγραμμα συντόνισε ο διεθνής οργανισμός CEIPES που έχει έδρα στο Παλέρμο, με την υποστήριξη τριών οργανισμών-εταίρων: Estee People to People (Εσθονία), United Societies of Balkans (Ελλάδα), World Youth Independent Union (Αρμενία)

Στόχοι του Προγράμματος:

1. Να προετοιμάσει μια ομάδα 22 Νέων στο να 'χρησιμοποιήσουν' το εργαλείο της Ζωντανής Βιβλιοθήκης στο μέλλον, προωθώντας στους συμμετέχοντες τις κατάλληλες και απαραίτητες δεξιότητες για να προετοιμάσουν, υλοποιήσουν και αξιολογήσουν μια Ζωντανή Βιβλιοθήκη

2. Να ενθαρρύνει τη θέαση της Ζωντανής Βιβλιοθήκης και θεμάτων διακρίσεων μέσα από το πρίσμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3. Να προάγει στους συμμετέχοντες γνώση σε θέματα μειονοτήτων και καίριων παραβιάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη

4. Να συμβάλει στο χτίσιμο δεξιοτήτων για τις ΜΚΟ της Ευρώπης αναφορικά με εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση διακρίσεων στις μειονότητες και να προωθήσει το διάλογο και την αλληλεγγύη

5. Να δημιουργήσει ένα δίκτυο οργανισμών, ενεργά εμπλεκομένων σε δράσεις Ζωντανής Βιβλιοθήκης

20 Ιουνίου 2013, Παγκόσμια Ημέρα για τους Πρόσφυγες, "η σπείρα" συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο Ζωντανών Βιβλιοθηκών με την υλοποίηση Ζωντανής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης (European Youth Foundation, Council of Europe).

*

"Creating a Peace of Art"
 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Training Course)
 
Dilijan, Αρμενία, 28 Φεβρουαρίου - 8 Μαρτίου 2013
 

 "η σπείρα" συμμετείχε με την αποστολή τριών συμμετεχόντων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Creating a Peace of Art", ύστερα από πρόσκληση του φορέα Loesje, στο Dilijan της Αρμενίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, ακτιβιστές, εθελοντές, αρχηγοί ομάδων, μέντορες από όλη την Ευρώπη.

Πυρηνικό στοιχείο της εκπαίδευσης υπήρξε ο ρόλος του Ενήλικα/Νέου που εργάζεται με Νέους στην προώθηση της Ειρήνης και της Συμφιλίωσης μέσα από την Τέχνη σε όλες της τις 'εκδηλώσεις'.

Βασικοί στόχοι:

- διερεύνηση του πεδίου εργασίας με τους Νέους για την προώθηση της Ειρήνης και Συμφιλίωσης

- διερεύνηση του ρόλου των Νέων ανθρώπων σε σχέση με την Ειρήνη στη σύγχρονη κοινωνία

- ανάπτυξη πρακτικών για αποτελεσματική και δημιουργική εργασία με τους Νέους

- προώθηση της Τέχνης ως μέσου στην υπηρεσία της Ειρήνης και στην εργασία του σύγχρονου ανθρώπου προς την επίτευξή της

 

Το Πρόγραμμα αποτελούσε Youth in Action Programme.

 

*

"Η Ιστορία του Άλατος" - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων

28 Μαϊου - 4 Ιουνίου 2012

Wieliczka, Πολωνία

Η σ π ε ί ρ α συμμετείχε στο Διεθνές Πρόγραμμα Νέων "The salt tale", σχετικά με τις παραδόσεις, ιστορίες, σύμβολα και 'αξία' (θεραπευτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική...) του ορυκτού άλατος, ως ένας από τους τρεις εταίρους (Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα) και εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση του φορέα Jordan Youth Centre στην Κρακοβία της Πολωνίας. Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στην Πολωνία, χώρα φιλοξενίας του.

Πυρηνικά στοιχεία του εργαστηρίου υπήρξαν η συνάντηση και συναλλαγή νέων ανθρώπων από διάφορες περιοχές της Ευρώπης με παράδοση στο αλάτι και το ερευνητικό (και προσωπικό) ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη θεματική, ώστε να υπάρξει συνέχεια της πρωτοβουλίας και σε άλλες χώρες.

Η ατζέντα του προγράμματος:
 
•    Μαθαίνουμε στοιχεία της ιστορίας και πολιτισμού της περιοχής
•    Επίσκεψη στο Wieliczka Ορυχείο Άλατος
•    Επίσκεψη στο τοπικό Μουσείο του Ορυχείου και στην έκθεση που φιλοξενείται στο Κελλάρι
•    Εργαστήριο στο Κελλάρι
•    Επίσκεψη στην πόλη Wieliczka
•    Επίσκεψη στην πόλη της Κρακοβίας
•    Μαθαίνουμε επαγγέλματα και δυνατότητες απασχόλησης σχετιζόμενα με την εξόρυξη άλατος
•    Ιστορίες και μύθοι σχετικοί με την εξόρυξη άλατος
•    Παραδόσεις και μέθοδοοι εξόρυξης άλατος στην Ευρώπη - παρουσιάσεις συμμετεχόντων
•    Εξόρυξη άλατος και Οικολογία
•    Άλας, Υγεία & Θεραπεία - Επίσκεψη σε υπόγειο νοσοκομείο με σχετική ειδίκευση
•    Ορυχεία Άλατος ως τουριστικό αξιοθέατο - συζήτηση
•    Εργαστήρια φωτογραφίας
 •    Εργαστήρια τέχνης
•    Δημιουργία ιστοσελίδας και παρουσίασης PowerPoint για το project
•    Μαθαίνουμε στοιχεία πολιτισμού και κουλτούρας όλων των συμμετεχόντων
•    Παιχνίδια ομάδας, δραστηριότητες ψυχαγωγίας

Τόπος: πόλη Wieliczka, κοντά στην Κρακοβία.

Συμμετέχοντες:
Οκτώ (8) Νέοι 18-22 ετών από την Ελλάδα + 9 Νέοι από τη Ρουμανία + 9 Νέοι από την Πολωνία. Γλώσσα εργασίας: αγγλική

 Το Πρόγραμμα (Youth in Action) κάλυψε για τον κάθε συμμετέχοντα το 70% των εξόδων ταξιδιού, τη διατροφή, διαμονή και τις εισόδους σε  μουσεία και επ ισκέψιμου ς χώρους. 

Το ιστορικό Ορυχείο Άλατος στη Wieliczka, υπό την προστασία της UNESCO, είναι το μοναδικό ορυχείο στον κόσμο που λειτουργεί χωρίς διακοπή από το Μεσαίωνα.

 

*

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από το Θέατρο Σκιών

(Training Course)

Ödemiş, Τουρκία, 14-21 Μαϊου 2012

Ύστερα από πρόσκληση του φορέα-διοργανωτή CEIPES, ο φορέας μας συμμετείχε ως πυρηνικός εταίρος με δύο συμμετέχουσες στο εν λόγω πρόγραμμα (Training Course), το οποίο εστίασε μεταξύ άλλων σε θέματα όπως συμμετοχή, inclusion versus integration, ανθρώπινα δικαιώματα και Νέοι, ενεργοί πολίτες. Επίκεντρο στο περιεχόμενο και στην υλοποίησή του ήταν οι Νέοι της σύγχρονης εποχής.

Το πρόγραμμα ακολούθησε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και έδωσε χώρο και χρόνο για γνωριμία και επαφή με το ντόπιο στοιχείο (προβλήματα Νέων, υποστηρικτικοί μηχανισμοί, οργανισμοί κ.λπ.). Κορυφώθηκε με την παράσταση Καραγκιόζη, η οποία προετοιμάστηκε στο σύνολό της (φιγούρες, σενάριο, ήχοι, παίξιμο στο πανί) από τους συμμετέχοντες και παρουσιάστηκε στο τοπικό κοινό της Ödemiş την τελευταία ημέρα του προγράμματος, ημέρα που στην Τουρκία γιορταζόταν η Γιορτή των Νέων σε εθνικό επίπεδο. Στη διάρκεια της προετοιμασίας της παράστασης η ομάδα είχε την ευγενική και ακάματη υποστήριξη του γνωστού Δασκάλου στο Θέατρο Σκιών στην Τουρκία, Mansur Erk.

Η παράσταση έφερε σημαντικά μηνύματα για την ανάγκη της Συμμετοχής και της ανάληψης Πρωτοβουλιών στη ζωή των Νέων πολιτών, καθώς και για την ανάγκη συνειδητοποίησης των σύγχρονων προβλημάτων και το χτίσιμο συνεργασιών.

This project has been funded with support from the European Youth Foundation of Council of Europe.

 

     

*

Εκπαίδευση για τον Κόσμο (Global Education) - Διεθνή σεμινάρια

Ιδρυτικό μέλος του φορέα μας συμμετείχε στα δύο διεθνή σεμινάρια του προγράμματος Global Education without Borders στο Brno της Τσεχίας και στο Lozen της Βουλγαρίας (Μάρτιο & Οκτώβριο 2011 αντίστοιχα), με συμμετέχοντες από Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ελλάδα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το διεθνές project “Enhancing Development Education in Central-Eastern European Countries”, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμμετέχοντες φορείς από τις αντίστοιχες χώρες είναι: Südwind (Αυστρία), C.E.G.A. (Βουλγαρία), European Perspective (Ελλάδα), Anthropolis (Ουγγαρία), CDSF (Ρουμανία), NaZemi (Τσεχία). 

Το διεθνές σεμινάριο στη Βουλγαρία "Global Education in non-formal youth work" προσκάλεσε πάνω από 40 στελέχη, παιδαγωγούς και εθελοντές οργανισμών και ομάδων/φορέων Νεολαίας. Εκτός από τα εργαλεία, τις καλές πρακτικές και τη διάλεξη από ειδικό, το σεμινάριο έφερε βιωματική γνώση στους συμμετέχοντες σε σχέση με καίρια θέματα της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο με την παρουσίαση μέσα από εργαστήρια του εγχειριδίου-βιβλίου όλου του προγράμματος και συγκεκριμένα των ενοτήτων: Globalization, Competition and Cooperation, Needs and Lifestyles, Borders, Media and Education. Ο φορέας μας εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην Τέχνη Κοινότητας (Community Art) ως εργαλείο και μεθοδολογία για θέματα που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τον Κόσμο.

  

Το διεθνές σεμινάριο στην Τσεχία "Global Education – Opportunities and Challenges" προσκάλεσε εκπαιδευτικούς σχολείων και πολλαπλασιαστές (παιδαγωγούς, εκπαιδευτές κ.λπ.) από τις χώρες του προγράμματος να εστιάσουν στην έννοια της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο και να διερευνήσουν τις δυνατότητες σχολικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και δράσεων σε σχέση με αυτήν. Το σεμινάριο περιείχε διάλεξη από ειδικό, εργαστήρια, συζητήσεις, χώρο για μοίρασμα εμπειριών και παραδείγματα καλών πρακτικών. Ο φορέας μας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την αφήγηση μέσα από κείμενα για τις Ανθρώπινες Αξίες ως εργαλείο και μεθοδολογία για εργασία με σχολικές και άλλες ομάδες. 


Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την υλοποίηση διεθνών σεμιναρίων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

http://www.glob-edu.net

*

Ανθρώπινα Δικαιώματα & Ενεργοί Νέοι Πολίτες Ευρώπης
Εθελοντής του φορέα μας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νέων "Developing Youth Participation and Democratic Citizenship through ICT", στο Παλέρμο Ιταλίας, 21-28 Ιουνίου 2011, ύστερα από πρόσκληση του διοργανωτή φορέα CEIPES.

Πυρηνικά θέματα της Ευρωπαϊκής Συνάντησης-Εργαστηρίου ήταν:
- Συμμετοχή Νέων
- ICT (Information and Communication Technology)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα


Από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου ήταν να υποστηρίξει και ενθαρρύνει Νέους από όλη την Ευρώπη σε συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου τους και της Ευρώπης, καθώς και να τους εισάγει σε καινούριους τρόπους και δυνατότητες σχετικά με το πώς μπορούν να εξελιχθούν και ακόμη περισσότερο να επηρεάσουν την παρούσα κατάσταση, φέροντας ακόμη και αλλαγές σε προβληματικά πεδία των κοινοτήτων τους.

Το εργαστήριο ακολούθησε μεθοδολογία και προσεγγίσεις άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης, βασισμένες στη βιωματική μάθηση, στο διάλογο, στη συμμετοχικότητα, στην ενεργητική ακρόαση, στον αναστοχασμό, στη συνεργασία.

The project was supported by the European Youth Foundation, Council of Europe.


*

Ο ιταλικός οργανισμός CEIPES προσκάλεσε το Σεπτέμβριο 2010 το φορέα μας στο πρόγραμμα/εργαστήριο "A Call to Change. Fighting Poverty through Human Rights Promotion", στο οποίο εθελόντριά μας μάς εκπροσώπησε παρουσιάζοντας δεδομένα της Ελλάδας και παραδείγματα δράσεών μας με/για νέους και λοιπούς ενήλικες. Το εργαστήριο περιελάμβανε, εκτός από ανταλλαγή εμπειριών και δεδομένων των χωρών των συμμετεχόντων, το στοιχείο της ενίσχυσης της δημιουργικότητας, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της εμψύχωσης, καθώς και σύγχρονες βιωματικές μεθόδους για εργασία με ομάδα.

With the financial support of the Youth in Action Program of the European Commission


*

Η  σ π ε ί ρ α   εστιάζει στην ανάπτυξη σχέσεων με φορείς που έχουν ως προτεραιότητα των δράσεων και προγραμμάτων τους τη Δημιουργικότητα. Συμμετέχοντας είτε ως φορέας από άλλη χώρα είτε από θέση συντονιστή/εμψυχωτή εργαστηρίων μέσα στο πρόγραμμα κάθε φορά, η σπείρα 'κινείται' και αναπτύσσεται, προσκαλώντας ανθρώπους όλων των ηλικιών σε ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα μέσα από ατομικές συνειδητοποιήσεις και δράσεις κοινοτικές.

with the financial support of the Youth in Action Program of the European Commission. 

προσεχώς

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Αναζήτηση

 

η  σ π ε ί ρ α

σας προσκαλεί σε διαρκή ανέλιξη ...

W e l c o m e !

Επικοινωνία:  

+30 210 5616300

info@thespiral.gr

 

w w w . t h e s p i r a l . g r

 
Για όλο το υλικό της ιστοσελίδας υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights),
τα οποία ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη του φορέα η  σ π ε ί ρ α, ολιστική εκπαίδευση.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.),
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για σχετική άδεια χρήσης.

© η  σ π ε ί ρ α, 2011-23  www.thespiral.gr

 
όροι χρήσης & λειτουργίας